Memòria de Projectes 2020
En la seva darrera reunió, la Fundació VIC va acordar donar suport 28 projectes per a l'any 2020, continuant totes les accions educatives, de salut, etc. i mantenir, així mateix, el suport econòmic a tots aquells projectes iniciats i en marxa durant els anys anteriors a l'Africa, Filipines, etc. per la importància que la seva continuïtat i la seva estabilitat tenen en el desenvolupament generacional dels seus beneficiaris, i també mantenir la col·laboració que la Fundació VIC sosté cap a altres organitzacions afins tals com CARITAS Nacional, MANS UNIDES, LLAR de CRIST, FundacióTRUETA, etc. Asi com respondre a les possibles emergències que es presentin.
Memòria de projectes 2020
ÀFRICA
Projecte ARC-EN-CIEL y ESPOIR (2101)
Localització: LIBREVILLE (Gabon) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Projecte a diversos anys per al sosteniment de centres d'acolliment i protecció per a els/les nens/es del carrer i per a els/les nens/es víctimes del tràfic humà.
Import: 5.000,00 €

Projecte KEKELI (2102)
Localització: Hanoukoupé, LOMÉ (Togo) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Projecte a diversos anys per a la protecció contra l'abús sexual, la violència i explotació de menors. Acolliment, acompanyament, reinserció escolar i soci-familiar en Centre de Dia i Casa d'Acolliment en col·laboració amb les institucions i la població local
Import: 5.000,00 €
Projecte Formació de joves africans/es en RDC (2103)
Localització: REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: A les escoles i internats Vedruna (N`Djili, Kolokoso, Kingungui, Kiwenza) es troben amb què hi ha joves que acaben l'ensenyament obligatori de manera satisfactòria. Desitjarien continuar estudiant i tenen capacitat per fer-ho, però les seves famílies manquen de recursos per a pagar la matrícula i, a vegades també, l'allotjament si són de fora de Kinshasa i no tenen família a la capital. Aquest projecte es planteja donar-los suport amb el pagament de la matrícula de cada any. Amb la finalitat que es qualifiquin i puguin tirar endavant i enfortir-se com a efecte multiplicador per al desenvolupament educatiu i sanitari del país
Import: 5.000,00 €
Beques per a nens/as a Guinea (2104)
Localització: GUINEA PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: El Col·legi Vedruna en Añisok (Guinea) té una línia educativa que abasta des del primer curs del nivell Infantil (3 anys) fins a 4t curs d'ensenyament Secundari. Té 571 alumnes. La majoria dels alumnes formen part de famílies nombroses. No hi ha llocs de treball, els ingressos de la majoria, excepte els funcionaris, procedeixen de l'agricultura tradicional i del petit comerç. Als pares o tutors els és molt difícil pagar les matrícules dels seus fills, sobretot si són diversos germans, són orfes, o si viuen al càrrec d'avis o oncles sense ingressos. Davant aquesta realitat molts tenen serioses dificultats per a accedir al col·legi o continuar en ell perquè no poden pagar la matrícula que ascendeix a 115 euros.
Import: 3.450,00 €
Projecte D'ENFORTIMENT INSTITUCIONAL (2501)
Localització: TANGER PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: DEFENSA DELS DRETS HUMANS
Descripció: El projecte consisteix a col·laborar econòmicament en un procés d'enfortiment institucional amb la Delegació Diocesana de Migracions de la Diòcesi de Tànger. En el qual estem implicades 13 congregacions religioses. I amb el desig de respondre al repte migratori des de les quatre accions que proposa el Papa Francesc d'acollir, promoure, protegir i integrar.
Import: 12.000,00 €
EQUIPAMENT MÈDIC CENTRE SALUT DE N’DJILI DE REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO (2105)
Localització: N’DJILI (REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO) SOL·LICITAT
Tipus: SALUT
Descripció: Per diferents causes, la població de N’Djili íntegrament no pot accedir a serveis generals de salut amb garanties pel que es propaguen moltes malalties per falta de prevenció. El centre Vedruna aporta de manera important a l'atenció sanitària bàsica per la qual cosa és necessari més equipament de material mèdic. Es pretén amb aquest projecte la compra de material mèdic per al Centre de Salut de N’Djili. Equipar la sala de maternitat i pediatria, el laboratori, el banc de sang, el quiròfan, i la sala de consultes.
 
AMÈRICA
Projecte Auxili al Dispensari Medico Santa Joaquima de Vedruna (2201)
Localització: VILLAMELLA (República dominicana)
Tipus: SALUT
Descripció: Aquest Centre de Salut, lloc de servei per a la prevenció i sanació, està situat en San Felipa, un dels sectors més pobre de Vila Mella. Són 6 Metges, una odontòloga i una bioanalista  els quals fan un servei amb molta generositat, no obstant això, ens sembla convenient un petit incentiu, un estímul, una ajuda per a continuar ajudant en actitud de Regne
Import: 3.000,00 €
Projectes D'ANIMACIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA (2202)
Localització: VILLAMELLA (República dominicana)
Tipus:
Descripció: Programa Integral d'Animació Cultural Comunitària, Artística, Incidència Social i Construcció de Paz per al Bon Viure, Bon Conviure en el territori on treballen les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, a Vila Mella, Santo Domingo Nord, República Dominicana
Import: 3.000,00 €
Projecte Procés de legalització dels terrenys de l'Escola Bàsica Vedruna (2203)
Localització: SANTO DOMINGO (República dominicana)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Per a les Germanes Vedruna del país, aquesta obra educativa és una prioritat, pel que representa per al grup dominicà i per al sector on està situada. Arribant a un consens unànime de reforçar la tasca allà realitzada. Per tal raó, en assabentar-nos de la possibilitat de tenir, no sols la infraestructura, sinó el terreny; iniciem tot el procés de legalització amb la UASD, els qui prèviament ens havien enviat un comunicat perquè donéssim inici al procés de legalització, en cas contrari la hi oferirien al Ministeri d'Educació (MINERD).
Import: 10.000,00 €
Projecte AJUDAR A VIURE MÉS DIGNAMENT (2204)
LocalitzacióQuibdó. Chocó - COLÒMBIA
Tipus: AJUDA FAMILIAR
Descripció: Ajudar a quatre famílies perquè, aportant-los algunes millores necessàries i urgents, puguin comptar amb un habitatge segur i digne. Les famílies es comprometen a aportar el seu treball com a ajudants del mestre d'obra. Se'ls aportaran els materials i el treball del mestre.
Import: 8.000,00 €
Projecte REFORESTACIÓ (2205)
Localització: CELENDIN - PERÚ PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: DESENVOLUPAMENT
Descripció: Protegir, recuperar i manejar racionalment els recursos naturals, la biodiversitat i l'ambient, prioritzant zones de recàrrega hídrica.
Import: 10.000,00 €
Projecte “NENS I NENES JUGANT ANEM APRENENT” (2206)
Localització: SULLANA – PIURA (PERÚ) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: El greu problema que afecta a un considerable nombre de nens i nenes i de la qual són part aquells de la nostra Institució educativa i que es troben en situacions risc ens motiva a continuar acompanyant aquesta població que són els marginats i exclosos d'un sistema.
Import: 2.500,00 €
Projecte LA MÚSICA I LA DANSA UN CAMÍ DE PREVENCIÓ (2207)
Localització: SULLANA – PIURA (PERÚ) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Per a atendre el gran percentatge d'estudiants de la nostra comunitat educativa provinents de famílies en extrema pobresa i violència, ens va motivar a mirar a persones i institucions amigues d'esperit solidari que ens puguin ajudar econòmicament a la realització d'aquest projecte ‘LA MÚSICA I LA DANSA UN CAMÍ DE PREVENCIÓ’
Import: 3.000,00 €
Projecte “SENYOR, DÓNA'NS AVUI EL NOSTRE PA DE CADA DIA" (2208)
Localització: BELLA VISTA - VENEÇUELA
Tipus: SALUT - ALIMENTACIÓ
Descripció: La situació del País, tan castigada per a tots, però especialment per als més pobres, entre els quals es troba els alumnes de la nostra Escola, en moltes situacions ratlla en fam, hi ha gran escassetat d'aliments i els que hi ha són a preus inaccessibles per als pobres.
Import: 10.000,00 €
CONSTRUCCIÓ D'INSTAL·LACIONS EDUCATIVES PER A la INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT (2209)
Localització: Fonds Parisien (HAITÍ) SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: El projecte dóna suport a l'accés a una educació de qualitat de les nenes de Fonds Parisien en situació de vulnerabilitat socioeconòmica garantint que les alumnes de 5è i 6è de primària disposin d'unes instal·lacions que garanteixin la seva integritat física i propiciïn l'aprenentatge. Les nenes adquiriran les bases necessàries i la motivació per a prosseguir amb la seva educació. D'igual manera, les nenes i adolescents adquiriran coneixements, eines i hàbits que donaran suport al seu desenvolupament social i contribuiran al seu apoderament.
L'Escola Vedruna juga també un important paper en la salut i autonomia de les alumnes i de les seves mares, als qui s'ofereix informació i orientació sobre la prevenció de malalties comunes de la zona, així com sobre salut sexual i reproductiva.
L'Escola Vedruna exerceix també un rol determinant en la protecció de la infància en situació de restavek, problemàtica que afecta majoritàriament nenes i adolescents. El baix cost de l'escola facilita l'escolarització d'aquestes noies. Així mateix des de l'escola es fa un treball de mediació amb els qui les allotgen perquè respectin els seus horaris escolars i el seu temps d'estudi. També es realitza un seguiment d'aquestes a alumnes per a controlar que no estiguin sent maltractades.
ÀSIA
Projecte BALAY NA PANAOB (2301)
Localització: Renibon, Pigcawayan, North Cotabato (FILIPINES) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Balay na Panaob és un centre per nens Arumanen-Menuvu que viuen a la part muntanyosa de Barangay Renibon. El centre està ubicat a prop de l'escola de primària de Barangay. El centre és administrat per una germana, una treballadora social amb llicència que també és psicòloga, una cuinera, una mare de família, un home a càrrec del manteniment, un tutor, un ancià de la tribu que els proporciona sessions culturals i una dóna Menuvu que ensenya als nens la dansa tribal, la cançó, tocar instruments tribals, així com artesania.
Import: 5.000,00 €
Projecte BEQUES PER A JOVES MANOBOS (2302)
Localització: RENIBON (FILIPINES)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: El sistema educatiu de Filipines va afegir dos anys escolars més per a equiparar-se a l'alt nivell mundial i per tant molts no tenen recursos per a assumir aquesta mesura. A més, en aquesta regió els pares no poden permetre's l'educació i els nens cauen en la venda il·legal de drogues, la qual cosa es pretén combatre a través d'intervenir en l'educació i assistència d'aquests nens a classes. Aquest projecte que ja es va iniciar l'any passat; se sol·licita enguany per als següents alumnes : 1) Manily Binaton - 3rd year 2) Jay-*Jay Manggong- 2nd year, 3) Juvy A. Ganaan - 1st year, 4)Diví A. Ducay - 1st year 5) Juvy i Diví
Somien amb ser electricistes de Barangay Renibon i altres llocs

Import: 2.400,00 €
Projecte BEQUES per a la FORMACIÓ DE JOVES DONES EN DESAVANTATGE BEQUES PER A 4 JOVES (2303)

Localització: MANILA (FILIPINES)

Tipus: EDUCACIÓ

Descripció: Projecte destinat a la concessió de beques per a les estudiants de la Residència Vedruna, per a completar la seva formació cultural i religiosa, i una preparació que permeti en un futur la integració en la vida ciutadana i la futura activitat com a docents.

Import: 3.200,00 €

 
Projecte MILLORA DE VIDA , ALIMENTACIÓ I EDUCACIÓ PER A NENS INDIGENTS I ABANDONATS (2304)
Localització: TAGAYTAY (FILIPINES) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: CURA DE LA INFÀNCIA EN DESAVANTATGE
Descripció: Es pretén enfortir les capacitats dels nens per a poder desembolicar-se en la vida i equipar-los amb competències acadèmiques i coneixements que contribueixin a la seva productivitat i efectivitat. També es creen millors relacions familiars i es dóna assistència a qualsevol mala experiència infantil, tractant d'aportar tots els materials necessaris per a l'estudi i la salut d'aquests nens. Els pares no els atenen i estan en el centre, depenent totalment de nosaltres.
Import: 5.000,00 €
Projecte TALITHA KUM PHILIPPINES -Campaña contra el tràfic sexual en línia a les escoles i àrees marginals (2305)

Localització: Tagaytay, Quezon i Manila FILIPINES) PARCIALMENT SOL·LICITAT

Tipus: CURA DE LA INFÀNCIA EN DESAVANTATGE

Descripció: Els objectius de la campanya contra el Trànsit de nens en línia és augmentar la consciència dels joves i vulnerables sobre aquest problema a Filipines (que segons el Papa Francesc "El tràfic de persones és un crim contra la Humanitat. Hem d'unir els nostres esforços a alliberar a les víctimes i detenir aquest crim que es torna cada vegada més agressiu i que amenaça no sols als individus, sinó també als valors fonamentals de la societat "). Per a això és essencial conèixer les causes i efectes d'arrel; i maneres de prevenir i protegir-se a un mateix quan la llar ja no és segur.

Import: 1.500,00 €

 
Projecte Assistència Educativa per a Nens Pobres (2306)

Localització: Quezon City (Nova escola)(FILIPINES)

Tipus: CURA DE LA INFÀNCIA EN DESAVANTATGE

Descripció: El sistema educatiu de Filipines ha afegit dos anys escolars més per a equipar-se a l'alt nivell mundial i per tant molts no tenen recursos per a assumir aquesta mesura. A més, en aquesta regió els pares no poden permetre's l'educació i els nens cauen en la venda il·legal de drogues, la qual cosa es pretén combatre a través d'intervenir en l'educació i assistència d'aquests nens a classes. Assistència per a l'educació de 9 nens pobres. 

Import: 3.500,00 €

Projecte SALUT (2401)
Localització: BARDIPADA (L'Índia) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: SALUT
Descripció: Salut holística per a la comunitat tribal
Import: 1.000,00 €
Projecte DONA (2402)
Localització: BARDIPADA (L'Índia) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: DESENVOLUPO
Descripció: Les dones no són febles, sinó oprimides i impotents. No són incapaçes però no són reconegudes. Estan indefenses a causa de la negació d'oportunitats. S'ha de reconèixer a les dones i desenvolupar-les per a superar aquestes limitacions. És necessari idear formes noves i efectives de permetre'ls exercir les seves funcions i fer front als seus problemes d'explotació, i també es dóna per descomptat el seu treball.
Import: 6.000,00 €
Projecte SALUT I SUPORT NUTRICIONAL PER A TREBALLADORS MIGRANTS (2403)
Localització: BARDIPADA (L'Índia)
Tipus: DESENVOLUPO
Descripció: Salut i suport nutricional per a treballadors migrants
Import: 8.000,00 €
Projecte EMPODERAMIENTODE LA COMUNITAT TRIBAL A través DE L'EDUCACIÓ NO FORMAL (2404)
Localització: GOKHIVARE (l'Índia)
Tipus: DESENVOLUPO
Descripció: Apoderament de la comunitat tribal a través de l'educació no formal
Import: 5.000,00 €
Projecte EMPODERARAR A les DONES PER A SER AUTOSUFICIENTS (2405)
Localització: JAMKHANDI (Karnataka - l'Índia) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: DESENVOLUPAMENT
Descripció: Apoderar a les dones Devadasi pobres i marginades d'aquesta àrea, social, econòmica i políticament a través de programes de capacitació i activitats generadores d'ingressos perquè siguin autosuficients i bones líders de canvi.
Import: 7.000,00 €
Projecte EDUCAR PER A FACILITAR UN FUTUR MILLOR (2406)
Localització: SIMALWARA (L'Índia) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: La majoria de la població tribal d'aquesta àrea era analfabeta i van ser explotats de moltes maneres. Per tant, triem donar la més alta prioritat a l'educació per a treure a les persones de la seva ignorància i creences supersticioses a una vida digna. Com a primer pas, es va començar un internat per a les nenes tribals en nostre centro en Simalwara l'any 1993.
Import: 8.000,00 €
Projecte “Desenvolupament integral de dones tribals de Dangs en l'àrea de Pujar” (2407)
Localització: PUJAR (L'Índia)
Tipus: PROMOCIÒ DE LA DONA
Descripció: Hem organitzat grups de dones en 35 aldees. Tenim reunions mensuals regulars en cadascuna d'aquestes aldees on els brindem educació no formal sobre salut-higiene, cura dels nadons i nens, i cria d'animals i agricultura, activitats de generació d'ingressos, classes d'alfabetització i seminaris de sensibilització. També els ajudem a organitzar activitats d'estalvi i crèdit. Així doncs, necessitem el suport financer per a dur a terme i estendre els nostres serveis a aquestes dones pobres i marginades.
Import: 3.000,00 €
Projecte APODERAMENT DE DONES TRIBALS, JOVES I ALCOHÒLIQUES (2408)
Localització: UPLAT (L'Índia)
Tipus: PROMOCIÒN DE LA DONA
Descripció: Apoderament de dones tribals, joves i alcohòliques.
Import: 4.000,00 €
Projecte SANAND (2409)
Localització: SANAND (L'Índia) PARCIALMENT SOL·LICITAT
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Poder comptar amb un laboratori i biblioteca adequada als nostres alumnes
Import: 8.000,00 €
Projectes 2022 Memòria de Projectes 2021 Memòria de Projectes 2020 Voluntariat Vedruna Internacional PUBLICACIONS SOLIVE Imatges Videoteca ENLLAÇOS EMERGÈNCIES
Segueix-nos a les xarxes