Memòria de Projectes 2021
Aquests són alguns dels projectes que recolzem en diferents llocs del món. El nostre objectiu: que l'alimentació, la salut i l'educació siguin un dret per a tots i totes i no un privilegi d'alguns.
Per a això fem falta tots!

En molts països d'Àfrica afronten l'emergència sanitària del COVD-19 junt a d'altres crisis humanitàries. La combinació de conflictes bèl•lics, crisi econòmica, epidèmies, esdeveniments climàtics extrems i pandèmia, col•loca a molta gent en una situació d'emergència alimentària.
La infància és grup de risc. Milions de nenes i nens pateixen desnutrició aguda i crònica, així com malalties respiratòries agudes. També són objecte de violència, maltractament i explotació.
Tot i que les dones són font de vitalitat econòmica a Àfrica, la discriminació limita les oportunitats que tenen al seu abast. L'escolarització femenina és molt menor que la masculina. La dona no té capacitat de decisió, com poden ser els casaments forçosos, la mutilació genital o els costums, en els quals els marits tenen la veu principal en les famílies.
La Fundació VIC és present en els següents països i projectes, contribuint a la millora de l'alimentació, l'educació i la salut.

Volem també habilitar un fons comú a tots els països per a fer front a les EMERGÈNCIES derivades de la COVID 19
Localització: LIBREVILLE (Gabon)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Projecte a diversos anys per al sosteniment de centres d'acolliment i protecció pels/les nens/es del carrer i pels/les nens/es víctimes del tràfic humà.
Import: 5.000,00 euros

https://es-la.facebook.com/arcencieletespoir/
http://www.associationarcencielgabon.com/
Projecte KEKELI (2102)
Localització: Hanoukoupé, LOMÉ (Togo)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Projecte a diversos anys per a la protecció contra l'abús sexual, la violència i l'explotació de menors. Acolliment, acompanyament, reinserció escolar i soci-familiar al Centre de Dia i a la Casa d'Acolliment en col·laboració amb les institucions i la població local.

Import: 5.000,00 euros
Projecte Formació de joves africans/es en RDC (2103)
Localització: KINSHASA Y KINGUNGUI. República Democràtica del Congo.
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Escoles Vedruna als barris de N`Djili (Kinshasa) i Kingungui (interior d'RDC). N`Djili és un barri marginal i Kingungui és zona de poblats dispersos i molt allunyat de la capital. Les nenes i nens pertanyen a famílies amb molt pocs recursos vivint en entorns molt deteriorats.

Les escoles necessiten suport econòmic per a compra de material, equips informàtics i pagament de professors.

Import: 5.000,00 €
Projecte: Instrumental mèdic per al dispensari (2104)
Localització: KINSHASA. República Democràtica del Congo.
Tipus: SALUT
Descripció: Existeix un petit dispensari-maternitat en el barri de N’Djili que s'està ampliant amb un altre mòdul per a especialitats (laboratori, VIH, petit quiròfan…). Es realitza una especial atenció a la dona en l'embaràs, part i post parteixo. Amb un programa específic de formació per a la cura dels seus fills i la prevenció de malalties i embarassos no desitjats.

Recursos per a comprar instrumental metge per a tots dos dispensaris.

Import: 10.000 euros
Beques per a nens/es a Guinea (2105)
Localització: GUINEA
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: El Col•legi Vedruna en Añisok (Guinea) té una línia educativa que abasta des del primer curs del nivell Infantil (3 anys) fins a 4t curs d'ensenyament Secundari, amb un total de 571 alumnes. La majoria dels alumnes formen part de famílies nombroses. No hi ha llocs de treball, els ingressos de la majoria, excepte els funcionaris, procedeixen de l'agricultura tradicional i del petit comerç. Als pares o tutors els és molt difícil pagar les matrícules dels seus fills, sobretot si són diversos germans, si són orfes, o si viuen al càrrec d'avis o oncles sense ingressos.

Davant aquesta realitat molts tenen serioses dificultats per a accedir al col•legi o continuar en ell perquè no poden pagar la matrícula que ascendeix a 115 euros.

Importe: 3.000,00 €
AMÈRICA

La Congregació Carmelites de la Caritat de Vedruna, contrapart de la Fundació VIC, és present en 13 països d'Amèrica. Sobretot a Carib i Amèrica del Sud. Cadascun amb la seva realitat política, econòmica i social. Tots ells, i alguns de manera molt preocupant, amb realitats dures d'incultura, pobresa, emigració i exclusió.
Els desafiaments que afronten aquests països avui dia són enormes perquè pugui haver-hi realment un desenvolupament emergent en termes econòmics, una homogeneïtat soci-estructural i aplicació de polítiques, com es pretén des de l'anomenada modernització. I com a conseqüència es genera una gran desigualtat social que sumeix a moltes persones en situacions molt precàries, amb un alt nivell de desocupació, molta economia submergida, i extrema dificultat en les famílies per a tirar endavant potenciant la salut i la cultura en tots els seus membres més joves.
En aquesta situació de pandèmia s'agreugen més aquestes situacions: les persones no poden sortir a treballar i la fam es fa present juntament amb altres addiccions i violències, sobretot en els nens/es i en les dones.
La Fundació VIC recolza diversos projectes a desenvolupar en diferents països amb l'enfocament d'apoderament cultural, educatiu, social i econòmic de les persones que es van quedant al marge i pateixen les pitjors conseqüències de l'exclusió i la desigualtat. Com a filosofia de fons, la defensa i el desenvolupament dels Drets Humans i la cura de la Mare Terra.

Volem també habilitar un fons comú a tots els països per a fer front a les EMERGÈNCIES derivades de la COVID 19
Projecte: Dispensari Mèdic Sta. Joaquina de Vedruna (2201)
Localització: VILLAMELLA (República Dominicana)
Tipus: SALUT
Descripció: Aquest Centre de Salut, lloc de servei per a la prevenció i sanació, està situat a Sant Felip, un dels sectors més pobre de Vila Mella. Són 6 metges, una odontòloga i una bioanalista que brinden el seu servei amb molta generositat.

Necessiten recursos per a la compra de medicines i salari dels professionals


Import: 3.500,00 €
Projecte: Biblioteca para Animació cultural comunitària (2202)
Localització: VILLAMELLA (República dominicana)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Programa Integral d'Animació Cultural Comunitària, Artística, Incidència Social i Construcció de Pau per al Bon Viure, Bon Conviure en el territori on treballen les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, en Vila Mella, Santo Domingo Nord, República Dominicana.

Necessiten recursos per a la compra de material didàctic, mesures anti COVID i salari dels professionals

Import: 3.000,00 €
Projecte: “La banda musical com espai de trobada i formació” (2203)
Localització: AGUADA DE PASAJEROS. CUBA.
Tipus: EDUCACIÓ I SALUT PREVENTIVA
Descripció: Aguada té escasses opcions culturals i pobra recreació sana. El nombre d'intents suïcides en les i els adolescents són cada vegada majors, la qual cosa denota el buit existencial en aquestes edats. Els índexs d'alcoholisme i altres addiccions s'incrementen i apareixen a edats cada vegada més primerenques (11-12 anys), tant en un sexe com en un altre. La música és una estratègia vàlida per a la trobada, la formació, la prevenció, l'aprenentatge i per a la reorientació del projecte vital cap a objectius sans i inclusius.

Necessitat de recursos per a comprar i mantenir instruments musicals

Import: 3.000 €
Projecte: Nova Alba (2204)
Localització: AGUADA DE PASAJEROS. CUBA
Tipus: Autoemprenedoria laboral per a dones
Descripció: El projecte intenta donar resposta a part de les necessitats d'un sector molt ampli de famílies de l'entorn, que tenen moltes dificultats per a adquirir roba i altres articles de màxima necessitat. No existeixen altres iniciatives per a pal•liar la situació, donada la realitat socioeconòmica de Cuba. Amb això es pretén que es facin la seva pròpia roba, i també que puguin confeccionar i vendre en el mercat, sent així font d'ingressos per a les famílies.

Recursos per a màquines de cosir i pagament de la professora.

Import: 2.500 euros
Projecte “Reconstruint un país” (2205)
Localització: HAITI
Tipus: EDUCACIÓ I SALUT
Descripció:  A Fond Parisien les Carmelites Vedruna donen suport a una escola i un dispensari per a l’atenció de la població més vulnerable que pateix, encara, les seqüeles del terratrèmol. També un projecte d'autofinançament que tracta de servir aigua filtrada a la població, que aporta una petita quantitat per al manteniment de la

senzilla infraestructura. També aporta formació integral per a pares/mares de els/les nens/es. En el dispensari practiquen medicina preventiva i curativa.


Recursos per a l'ensenyament i el dispensari, així com per al manteniment de les estructures.

Import: 5.000,00 €
Projecte “Ajudar a viure més dignament” (2206)
Localització: Quibdó. Chocó - COLOMBIA
Tipus: AYUDA FAMILIAR
Descripció: Ajudar a quatre famílies perquè, aportant-los algunes millores necessàries i urgents, puguin comptar amb un habitatge segur i digne. Les famílies es comprometen a aportar el seu treball com a ajudants del mestre d'obra. Se'ls aportaran els materials i el treball del mestre.

Recursos per a la reconstrucció dels habitatges i pagament del mestre d'obra

Import: 5.000,00 €
Projecte Reforestació i emprenedoria (2207)
Localització: CELENDIN (PERÚ)
Tipus: DESENVOLUPAMENT
Descripció: “Protegir, recuperar i manejar racionalment els recursos naturals, la biodiversitat i l'ambient, prioritzant zones de recàrrega hídrica”. Plantació d'arbres i millora de l'agricultura i ramaderia.

Projecte d'emprenedoria laboral, cura del medi ambient i formació tècnica de la població.

Import: 6.000,00 €
Projecte “Nens i nenes jugant anem aprenent” (2208)
Localització: SULLANA (Col•legi Fe y Alegría) – PERÚ
Tipus: EDUCACIÓN
Descripció: La finalitat és donar, a través del joc, suport i ajuda formativa, emocional i material, a molts nens/as de l'assentament humà “Les Oliveres”. Les famílies viuen precàriament en barraques. Les nenes/us sofreixen fam, abandó i absentisme escolar. En el temps lliure a l'escola i també fora de l'horari escolar se'ls acompanya amb aquest programa aportant també aliments i medicines.

Necessitat de recursos per a materials de joc, per a aliments i mesures anti COVID. També per a medicines per a les famílies

Import: 3.000,00 €
Projecte “La música i la dansa, un camí de prevenció” (2209)
Localització: SULLANA (Col•legi Fe y Alegría) – PERÚ
Tipus: EDUCACIÓ I PREVENCIÓ
Descripció: Dirigit als nens/as de famílies en extrema pobresa i violència. La música ens ajuda a treballar la gestió de les emocions, especialment desbordades per la pandèmia. Ens permet treballar l'exercici físic, motivar activitats diferents i saludables, conrear l'esperit musical i el gust per aprendre coses noves. És un projecte netament preventiu. I es desenvolupa també en l'extraescolar.

Recursos per a comprar i mantenir els instruments, per a mesures anti COVID i suport alimentari a les famílies.

Import: 3.000,00 €
Projecte “SENYOR, DÓNA'NS AVUI EL NOSTRE PA DE CADA DIA" (2210)
Localització: BELLA VISTA - VENEÇUELA
Tipus: SALUT - ALIMENTACIÓ
Descripció: La situació del País, tan castigada per a tots, però especialment per als més pobres, entre els quals es troba els alumnes de la nostra Escola, en moltes situacions raneja en fam. Hi ha gran escassetat d'aliments, i els que hi ha, són a preus inaccessibles. Ara cal afegir les conseqüències del COVID i de la no assistència a l’escola. Quan és possible vénen a menjar i, si no, els donem aliments per a cuinar a casa.

Recursos per a la compra d'aliments, gas i llum per a cuinar, medicines i mesures anti COVID.

Import: 10.000,00 €
Projecte: “Somiant un futur millor” (2211)
Localització: ANACO- VENEÇUELA
Tipus: PROJECTE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A JOVES
Descripció: En una població afectada per la gran crisi del país i desanimada davant un possible futur millor, mantenim obert el nostre centre de capacitació de joves. En ell aprenen un ofici, es mantenen actius en la gestació d'un projecte vital il•lusionant, encara que ara no ho sembli.

Necessitem recursos per a la maquinària, materials i despeses del local. També per a medicines, alimentació, mesures anti COVID i professorat.

Import: 5.000 euros
Projecte: “Forjant projectes vitals” (2212)
Localització: BUENOS AIRES. L’ARGENTINA
Tipus: FORMACIÓ DE JOVES SENSE RECURSOS
Descripció: La residència Vedruna per a joves estudiants que vénen del món rural, s'autogestiona per les mateixes noies que es fan el seu propi menjar i mantenen nets els espais.

Sol•liciten cofinançament per a abordar una emergència: el canvi de caldera i instal•lacions de gas que són molt antigues. La residència aporta els recursos que tenen estalviats.

Import: 5.000 euros
FILIPINES

A Filipines, gairebé un de cada tres individus viu per sota del llindar de la pobresa.
Les famílies pobres pateixen sovint fam o malnutrició, la qual cosa comporta nombrosos problemes de salut, especialment entre els nens, ja que són físicament més vulnerables que els adults.
La taxa de mortalitat infantil és particularment alta. L'accés a serveis mèdics i sanitaris continua sent complicat a les regions més remotes del país i, per descomptat, és en aquestes zones on la desnutrició i els seus consegüents problemes són més virulents.
Més del 10% dels nens filipins es veuen obligats a treballar per a atendre les necessitats de les seves famílies.
Els nens/es provinents de minories autòctones (manobos), sovint són víctimes d'actes racistes, ja que la legislació no els protegeix.
Filipines és un dels 20 països en els quals els nens es veuen obligats a ser soldats en conflictes armats.
Els nens/es són víctimes d'abús infantil en algunes famílies. Aquests són crims seriosos i, sovint, no són condemnats. El sistema judicial tampoc protegeix el nen adequadament de les amenaces i intimidacions per part dels criminals.
Treballem per a aconseguir un futur en el qual tots els seus habitants, i especialment les dones, nens i altres col·lectius vulnerables, visquin lliures de la injustícia de la pobresa. També responem en situacions de desastre proporcionant ajuda d'emergència a les persones damnificades perquè puguin recuperar els seus mitjans de vida.

Volem també habilitar un fons comú a tots els països per a fer front a les EMERGÈNCIES derivades de la COVID 19
Projecte BALAY NA PANAOB (2301)
Localització: Renibon, Pigcawayan, North Cotabato (FILIPINES)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Balay na Panaob és un centre per als nens Arumanen-Menuvu que viuen en la part muntanyenca de Barangay Renibon. El centre està situat prop de l'escola primària de dita Barangay. El centre és administrat per una germana a càrrec, una treballadora social amb llicència que també és psicòloga, cuinera, mare de família i un home a càrrec del manteniment, un tutor i un ancià de la tribu que els transmet la cultura i creences d'aquesta.
Recursos per a alimentació, medicines, material anti COVID, materials didàctics i pagament del personal.

Import: 5.000,00 €
Projecte BEQUES PER A JOVES MANOBOS (2302)
Localització: RENIBON (FILIPINES)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: El sistema educatiu de Filipines va afegir dos anys escolars més per a equipar-se a l'alt nivell mundial i, per tant, molts no tenen recursos per a assumir aquesta mesura. A més, en aquesta regió els pares no poden permetre's l'educació i els nens cauen en la venda il·legal de drogues, la qual cosa es pretén combatre a través d'intervenir en l'educació i assistència d'aquests nens a classes.
Aquest projecte que ja es va iniciar l'any passat se sol·licita enguany per a altres 6 joves

Import: 2.400,00 €
Projecte BEQUES per a la FORMACIÓ DE JOVES DONES EN DESAVANTATGE. BEQUES PER A 4 JOVES (2303)
Localització: MANILA (FILIPINES)
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Projecte destinat a la concessió de beques per a les estudiants de la Residència Vedruna, per a completar la seva formació cultural i religiosa. Una preparació que permeti a futur la integració en la vida ciutadana i la futura activitat com a docents.

Import: 5.000,00 €
Projecte MILLORA DE VIDA , ALIMENTACIÓ I EDUCACIÓ PER A NENS INDIGENTS I ABANDONATS (2304)
Localització: TAGAYTAY (FILIPINES)
Tipus: LLAR PER A la INFÀNCIA EN DESAVANTATGE
Descripció: Es pretén enfortir les capacitats dels nens/es per a poder desenvolupar-se en la vida i equipar-los amb competències acadèmiques i coneixements que contribueixin a la seva productivitat i efectivitat. També es creen millors relacions familiars i es dóna assistència a qualsevol mala experiència infantil, tractant d'aportar tots els materials necessaris per a l'estudi i la salut d'aquests nens. Els pares no els atenen i estan en el centre, depenent totalment de les germanes.

Recursos per a alimentació, medicines, mesures anti COVID i pagament de professionals.


Import: 5.000,00 €
Projecte TALITHA KUM PHILIPPINES -Campanya contra el tràfic sexual en línia a les escoles i àrees marginals (2305)
Localització: Tagaytay, Quezon y Manila FILIPINES
Tipus: CURA DE LA INFÀNCIA EN DESAVANTATGE
Descripció: Els objectius de la campanya contra el tràfic de nens és augmentar la consciència dels joves vulnerables sobre aquest problema a Filipines. Hem d'unir els nostres esforços per a alliberar les víctimes i detenir aquest crim que es torna cada vegada més agressiu i que amenaça no sols als individus, sinó també als valors fonamentals de la societat. Per a això és essencial conèixer les causes i efectes d'arrel; així com maneres de prevenir i protegir-se a un mateix quan la llar ja no és segura.

Import: 1.500,00 €
Projecte Assistència Educativa per a Nens Pobres (2306)
Localització: Quezon City (Nova escola)
Tipus: CURA DE LA INFÀNCIA EN DESAVANTATGE
Descripció: El sistema educatiu de Filipines ha afegit dos anys escolars més per a equipar-se a l'alt nivell mundial i, per tant, molts no tenen recursos per a assumir aquesta mesura. A més, en aquesta regió els pares no poden permetre's l'educació i els nens cauen en la venda il·legal de drogues, la qual cosa es pretén combatre a través d'intervenir en l'educació i assistència d'aquests nens a classes. Assistència per a l'educació de 9 nens sense recursos.
Recursos per a alimentació, medicines, mesures anti COVID i pagament de professionals.

Import: 3.500,00 €
ÍNDIA

A la  Índia, les condicions de vida són dures. L'esperança de vida és de 62 anys per als homes i 63 per a les dones, moren 86 nens de cada 1.000 nascuts... Existeix un metge per cada 2.600 habitants, i l'alfabetització de la població és del 52%.
Segons dades del FMI i de la OIT, al voltant del 92% de la població activa de l'Índia treballa en sectors informals de l'economia, això suposa que no posseeix cap mena de protecció enfront de la desocupació i, per tant, el seu manteniment depèn del salari diari.
La superpoblació, la seguretat alimentària i la igualtat de gènere són alguns dels reptes més importants. Una quarta part de la població de l'Índia continua sofrint fam extrema. Els pitjors efectes d'aquesta inseguretat alimentària no són només les morts per inanició, sinó la malnutrició i les malalties derivades, que afecten el futur de milions de persones.
Els nens/es a l'Índia continuen patint algunes de les més dures condicions que en qualsevol altra part del món, amb alts índexs de desnutrició (atròfies), treball infantil i mendicitat obligada, i malalties infantils, com la diarrea
Més del 70% de les dones índies que viuen en zones rurals pateixen algun tipus de violència.
Les dones índies pateixen de discriminacions i les seves llibertats són vulnerades quotidianament. No obstant això, en aquest context extremadament difícil, han pogut sorgir moviments educatius, sanitaris i d'emprenedoria que capaciten a les dones i les converteixen en nuclis de promoció i canvis soci culturals molt importants.
La Fundació VIC dóna suport a projectes en diferents poblacions i estats de l'Índia. Moltes d'elles amb poblacions tribals. En totes elles les germanes estan prop dels més vulnerables, amb la seva presència animadora i impulsora dels drets humans en totes les edats, tant en educació, com en salut i en el desenvolupament de projectes d'autofinançament.
Volem també habilitar un fons comú a tots els projectes per a fer front a les EMERGÈNCIES derivades de la COVID 19

Organitzem els projectes en tres blocs segons el perfil de les persones destinatàries:
Projecte: “Preparant futur”. “Educació de nens/es i joves” (2401)
Localització: Es desenvolupa en els estats de Gujerat (Unai, Vansada i Taluca) i Rajasthan (Simalwara-Duganpur).
Tipus: EDUCACIÓ
Descripció: Destinataris/as: 327 nens/as i joves, majoritàriament de famílies tribals que valoren la cultura com a recurs de creixement personal i d'un futur millor. Amb l'objectiu de millorar la capacitat d'aprenentatge, graduar en els nivells bàsics i aprendre anglès. Amb especial suport a les dones que són les que menys participen de l'escolarització i la cultura.
A través de “centres i aules d'educació reglada”, “internats” per als quals viuen allunyats i projectes d'educació no formal (educació en el temps lliure, formació de les famílies, desenvolupament de medicina alternativa i petits projectes productius)
Recolzar necessitats de recursos informàtics, alimentació per als internats, compra de material didàctic, transport, mesures anti COVID i suport per al salari del professorat.

Import: 10.000 euros
Projecte: La salut com a dret (2402)
Localització: Desenvolupat en Bardipada,Pujar, Pimpri, Unai, Mangaon, Uplat,Jamkhandi i altres.
Tipus: SALUT
Descripció: 20 aldees tribals entorn de Bardipada (algunes molt joves) afectades de tuberculosis, VIH i Covid. En Jamkandi: 15 joves de castes baixes són lliurades al Temple per les seves famílies com a serventes sexuals; en quedar-se embarassades són repudiades del Temple i queden soles, amb fills i malaltes. Activitats: tractaments mèdics, formació a les comunitats i poblats, medicina alternativa, cursos formatius per a projectes generadors d'ingressos i formació específica a la dona. Projecte de medicina amb herbes en UNAI.

Recursos per a comprar medicines i recursos per a l'atenció “itinerant” pels poblats. Donar suport al funcionament dels dispensaris amb medicines i equips adequats. Suport alimentari
.

Import: 10.000 euros
Projecte: “La dona com a agent de canvi” (2403)
Localització: Línia transversal en tots els projectes desenvolupats a l'Índia
Tipus: PROMOCIÓ DE LA DONA
Descripció: En general a l'Índia les dones no són febles ni impotents, sinó que són oprimides i marginades. Indefenses a causa de la negació d'oportunitats. Per això les Carmelites Vedruna en índia defineixen aquest eix transversal a tots els projectes, del tipus que sigui encaminats a la formació integral i suports explícits. Posant també en marxa una iniciativa de sensibilització entorn dels abusos.

Necessitat de recursos per a viatges, materials per a les sessions formatives específiques i gratificació de persones que participen com a ponents.

Import:
5.000 euros
Projecte: “La dona generadora de recursos econòmics” (2104)
Localització: Projecte desenvolupat en els estats de Gujerat (61 llogarets entorn de Pujar i Bardipada) i Maharastra (25 grups de dones en les localitats de Uplat, Partilpada, Talasari i Taluka
Tipus: DESENVOLUPO SOCIECONÒMIC
Descripció: Participen dones tribals. Activitats econòmiques. Cultiu d'hortalisses i comercialització, cria d'animals per a autoconsum i venda.

Programes d'estalvi i crèdit a través de fons rotatoris. Formació permanent i activitats de visibilització.

Import: 8.000 euros
Projectes 2023 Memòria de Projectes 2022 Memòria de Projectes 2021 Voluntariat Vedruna Internacional PUBLICACIONS SOLIVE Imatges Videoteca ENLLAÇOS EMERGÈNCIES
Segueix-nos a les xarxes